Vé tham quan

From: 250,000 VNĐ
From: 130,000 VNĐ
From: 290,000 VNĐ

Vé tham quan

Vườn Chim Jurong

From: 270,000 VNĐ
From: 290,000 VNĐ
From: 310,000 VNĐ
From: 560,000 VNĐ
From: 190,000 VNĐ
From: 690,000 VNĐ
Tiết kiệm 39.7%
From: 420,000 VNĐ
Tiết kiệm 12.3%
Tiết kiệm 10%
From: 850,000 VNĐ
From: 200,000 VNĐ
tiết kiệm 34.11%
From: 370,000 VNĐ
Tiết kiệm 39.7%
From: 210,000 VNĐ
Tiết kiệm 49%
From: 350,000 VNĐ
Tiết kiệm 43%
From: 310,000 VNĐ
Tiết kiệm 31.42%
From: 630,000 VNĐ
Tiết kiệm 27.94%
From: 290,000 VNĐ
Tiết kiệm 11.76%
From: 110,000 VNĐ
Tiết kiệm 9.09%
From: 90,000 VNĐ
Tiết kiệm 4%

Vé tham quan

Thẻ EZ-Link

From: 210,000 VNĐ
Tiết kiệm 41.3%
Tiết kiệm 18.58%
From: 290,000 VNĐ
Tiết kiệm 62.5%
From: 410,000 VNĐ

Bangkok

Pattaya

From: 300,000 VNĐ
From: 700,000 VNĐ
From: 310,000 VNĐ
From: 280,000 VNĐ
From: 200,000 VNĐ
From: 290,000 VNĐ

Chiang Mai

From: 550,000 VNĐ
From: 370,000 VNĐ
From: 890,000 VNĐ
From: 720,000 VNĐ
From: 930,000 VNĐ
From: 220,000 VNĐ
From: 350,000 VNĐ

Kuala Lumpur

From: 1,150,000 VNĐ
From: 890,000 VNĐ
From: 300,000 VNĐ
From: 250,000 VNĐ
From: 300,000 VNĐ
From: 290,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé Tham Quan KL Tower

From: 250,000 VNĐ
From: 390,000 VNĐ
From: 690,000 VNĐ

Seoul

From: 360,000 VNĐ
From: 780,000 VNĐ
From: 280,000 VNĐ
From: 360,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé Tháp N Seoul

From: 230,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé Lotte World

From: 710,000 VNĐ

Tokyo

Vé tham quan

Vé Robot Restaurant

From: 1,450,000 VNĐ
From: 350,000 VNĐ
From: 420,000 VNĐ
From: 270,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé Tokyo Skyliner

From: 350,000 VNĐ
From: 480,000 VNĐ
From: 440,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé TOKYO SKYTREE®

From: 290,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé Cao nguyên Fuji-Q

From: 1,290,000 VNĐ
From: 490,000 VNĐ

Vé tham quan

Vé Tokyo Disneyland

From: 1,650,000 VNĐ

Taipei

From: 190,000 VNĐ
From: 260,000 VNĐ
From: 1,030,000 VNĐ
From: 910,000 VNĐ
From: 150,000 VNĐ
From: 550,000 VNĐ
From: 150,000 VNĐ
From: 430,000 VNĐ