HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APN

Bạn sẽ phải cần kiểm tra cài đặt APN trên điện thoại của bạn nếu như trong tình huống bạn gắn SIM nước ngoài vào và điện thoại không tự động cập nhật được cấu hình APN. Sau đây là hướng dẫn giúp bạn kiểm tra cấu hình APN trên điện thoại của bạn.

Đối với điện thoại IPhone:

Bước 1: Vào Cài đặt (Settings).
Bước 2: Chọn Di Động (Cellular)
Bước 3: Chọn Mạng Di Động (Cellular Data)
Bước 4: Kiểm tra các ô có tên APN xem đã giống với thông tin APN nằm trong thông tin chi tiết của sản phẩm chưa.

Ví dụ: Sản phẩm SIM 4G Châu Á 11 Nước
https://sim.gohub.vn/sim-4g-chau-a-11-nuoc-5gb-trong-8-ngay

Thông tin APN: 3gnet

Trong trường hợp các thông của APN trên điện thoại chưa được tự động cập nhật sang APN cần thiết (trong trường hợp ví dụ này là 3gnet), thì bạn sẽ phải sửa lại và cập nhật. Trong trường hợp hình dưới, thông tin APN chưa được tự động cập nhật thành 3gnet, bạn sẽ phải sửa m-wap thành 3gnet. Trong trường hợp các sản phẩm SIM có thêm thông tin username và password thì bạn cũng phải cập nhật thêm đầy đủ dựa vào thông tin đó.

Bước 5: Thoát ra và khởi động lại điện thoại và thử mở lại 4G.

Đối với điện thoại Android:

Bước 1: Vào Cài đặt (Settings).
Bước 2: Chọn Các Mạng Di Động (Cellular Network)
Bước 3: Chọn Điểm Truy Cập (Access Points)
Bước 4: Bấm Thêm
Bước 5: Điền thông tin APN đã được cung cấp từ trang chi tiết của sản phẩm.

Ví dụ: Sản phẩm SIM 4G Châu Á 11 Nước
https://shop.gohub.vn/sim-4g-chau-a-11-nuoc-5gb-trong-8-ngay

Thông tin APN: 3gnet

Bạn sẽ phải điền thông tin như sau cho trường hợp trên
Tên APN: 3gnet
APN: 3gnet
Nếu các sản phẩm khác có thêm thông tin Tên người dùng (username) và Mật khẩu (password) thì bạn sẽ phải điền thêm các thông đó vào.
Bấm nút … ở góc phải và chọn Lưu (Save).

Bước 6: Chọn điểm truy cập vừa tạo và khởi động lại điện thoại, mở 4G và thử sử dụng mạng lại.