Gohub sẽ thu lại Sản Phẩm và hoàn tiền tối đa 100% giá trị Sản Phẩm trong trường hợp Sản Phẩm bị lỗi kỹ thuật nhưng không bao gồm phí giao hàng.

Điều kiện áp dụng:

 • Khách hàng chủ động liên hệ Gohub trong vòng 48 tiếng đầu tiên khi không sử dụng được Sản Phẩm.

Đối với sản phẩm SIM: 

 • Căn cứ vào đánh giá và xác nhận bởi nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Gohub.
 • Khách hàng phải giữ lại khung, vỏ sản phẩm.

Đối với sản phẩm WIFI: 

 • Gohub có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng giải quyết kịp thời các sự cố và trục trặc kỹ thuật về thiết bị cho đến khi sản phẩm thiết bị có thể sử dụng được bình thường.
 • Trong trường hợp không thể khắc phục sự cố cho Khách hàng, căn cứ theo nhật ký sử dụng trên hệ thống, Gohub có trách nhiệm hoàn tiền cho Khách hàng những ngày không sử dụng được.

Những trường hợp không hoàn tiền:

Đối với sản phẩm SIM: 

 • Sản phẩm đã hết hạn kích hoạt.
 • Sản Phẩm đã được kích hoạt thành công.
 • Địa điểm sử dụng không đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phát sóng.
 • Do thiết bị di động có cài đặt riêng dẫn đến không thể sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của Sản Phẩm.
 • Do thiết bị di động đã bị khoá mạng, lock.
 • Không hài lòng với tốc độ truyền tải internet hoặc chất lượng cuộc gọi.
 • Những nguyên nhân khác sau khi Sản Phẩm đã được kích hoạt.
 • Khách hàng không chủ động liên hệ tới Gohub khi có sự cố về Sản Phẩm xảy ra.

Đối với sản phẩm WIFI: 

 • Không hài lòng với tốc độ truyền tải internet.
 • Khách hàng thay đổi lịch trình nhưng thiết bị vẫn được giữ bởi khách hàng ở nước ngoài.